Veelgestelde vragen

Over therapie en pastoraat

Introductie

Praktijk Ans Boven is een éénvrouwspraktijk voor therapie en pastoraat aan volwassenen, gevestigd in de stad Groningen. De therapie wordt gegeven door Ans Boven, een gediplomeerd therapeute en ervaren kerkelijk werker.

Ik ben therapeut en pastor in één geworden. In pastorale gesprekken kan het gebeuren dat je heel goed weet hoe en wat je zou moeten leven en wat je gelooft. Maar in de praktijk beleef je het anders. Je geloof en je ervaring zijn verschillend. Ik ben blij dat ik nu mogelijkheden heb om mensen ook met hun ervaringswereld te helpen, want een mens is één geheel en alle aspecten van het mens zijn hebben invloed op elkaar. Het is juist ons doel om steeds meer een heel mens te worden en God en mensen lief te hebben met heel je wezen.
Nee, therapie is voor iedereen die wil werken aan persoonlijke groei. Ieder mens komt in zijn/haar leven dingen tegen waarvan je zou willen dat je er anders mee om zou kunnen gaan. Of waarin je jezelf niet begrijpt. Therapie helpt je om hiermee verder tekomen.

© 2015 Ans Boven. Website door Frederik Boven.